Aktualności

W BWA

Łukasz Karkoszka 'NIEZNANE' - wystawa ceramiki

Miejsce WGS BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych
Data Wystawy! 16-11-2017 - 18-01-2018

Łukasz Karkoszka

Urodzony w Sosnowcu w 1978 r.
Studia na Wydziale Ceramiki i Szkła wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Dyplom zrealizowany w pracowni prof. Przemysława Laska w 2005 r. Od 2006 r. pracuje w macierzystej uczelni, obecnie w Pracowni Projektowania Ceramiki Użytkowej i Unikatowej.
W 2013 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz Plenerach Ceramicznych.
Jest laureatem Konkursów Ceramicznych, a w 2007 r. otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Mieszka w Wałbrzychu.

Jestem ceramikiem i wykorzystuję tę technikę w swoich działaniach artystycznych. Nie zamykam się w kręgu tematów typowych dla ceramiki, takich jak naczynie, czy formy identyfikowane z tą dyscypliną, nie chcę kontynuować trendów, które zaistniały lub istnieją. Traktuję ceramikę ze swobodą, jako medium pomocne w kreowaniu rzeźby i malarstwa. Tworzę wielkoformatowe figury ceramiczne prezentowane zazwyczaj w plenerze. Punktem wyjścia i inspiracją do powstałych prac jest postać ludzka, poddana transformacji, kształtowana według własnej koncepcji. Prace powstają w procesie analizy i poszukiwania doskonałego kształtu. Bryła i kształt to najważniejsze elementy moich rzeźb. Zajmuję się również malarstwem, które wykonuję za pomocą technik ceramicznych. W obrazach duże znaczenie ma sama materia i faktura odciśnięta w miękkiej glinie. Barwę obrazu uzyskuję w przeciwieństwie do tradycyjnego malarstwa sztalugowego, za pomocą szkliw, angob, soli, lub naturalnego koloru masy. Kompozycje malarskie są abstrakcyjne, bardzo silnie związane z naturą, na co wpływ ma w dużej mierze tworzywo, z którego powstają.

Łukasz Karkoszka

BWA

Archiwum

Facebook

Polub nas

Harmonogram