Aktualności

W BWA

POLONIA symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski DUCH –NADZIEJA – NARÓD – ZWYCIĘSTWO

Miejsce wystawy WGS BWA, oddział w Zamku Książ ul. Piastów Śl. 1, Wałbrzych
Data wystawy 24-09-2018 - 18-11-2018
Data wernisażu 17:00 23-09-2018


Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA wraz z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze zapraszają do oglądania wystawy zatytułowanej „Polonia symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski, Duch - Nadzieja – Naród - Zwycięstwo”. Przedsięwzięcie powstało w oparciu o finansowe wsparcie w ramach projektu „Niepodległa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacje miast Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Kuratorem wystawy jest Andrzej Holeczko-Kiehl z Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Rozbudowany tytuł wystawy skupia uwagę na Polonii. Wizerunek Polonii jako kobiety, matki i bohaterki, ale także jako idei narodowej, ducha i nadziei zgromadził na wystawie prace najwybitniejszych polskich twórców. W pracach Jana Styki, Jacka Malczewskiego, Wlastimila Hofmana czy Jana Matejki odnajdujemy tradycyjne, mitologiczne i religijne wyobrażenie symbolu polskości. W innych miejscach wystawy, w pracach Kaspra Pochwalskiego czy Andrzeja Boja Wojtowicza towarzyszy mu całkiem współczesne, nowoczesne spojrzenie na symbol. Polonia ukazana nie wprost, z pominięciem wizerunku postaci, poprzez sceny typowo polskie – ilustrujące wydarzenia historyczne, polską przyrodę czy anegdotę historyczną bez trudu trafiają do uczuć odbiory. Może właśnie w kontekście całej wystawy te oddziałują najmocniej. W tej grupie przyciągają prace Franciszka Streitta, Jacka Malczewskiego, Włodzimierza Tetmajera, Szymona Mondzaina, Jerzego Dudy-Gracza czy Józefa Panfila.

Tytuł wystawy zachęca widza do odszukania idei Polonii: Ducha – Nadziei – Narodu – Zwycięstwa. Zadanie nie jest proste. Głęboka wiedza historyczna, w oparciu o którą powstawały prace prezentowane na wystawie jest dla nas współczesnych dostępna, ale czy zapoznana? Postacie historyczne reprezentujące ugrupowania polityczne, odrębne wizje Polski Niepodległej, symbolika stosowana przez artystów zarówno w przedstawianiu detali jak i w szerokiej panoramie wymaga obecności przewodnika lub, a raczej także stworzenia atmosfery swobodnej dyskusji – stawiania pytań, poszukiwania odpowiedzi, krążenia wokół wizerunku Polonii. Jesteśmy w samym środku koncepcji sztuki narodowej, która rodziła się w dziewiętnastym wieku po upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w trakcie powstań narodowych, w trudach odzyskiwania tożsamości narodowej w Polski Niepodległej oraz w niezawisłej Polsce lat 1918-1939 i po 1989 roku.

Powrót do późnoromantycznej koncepcji korespondencji sztuk w projekcie wystawy „Polonia symbol tradycji – znak nowoczesności” pozwolił organizatorom na przywołanie współczesnych sobie czasowo i ideowo dzieł literackich, rzeźby, malarstwa i muzyki. Stąd w czasie trwania wystawy usłyszymy koncerty symfoniczne z muzyką Ryszarda Wagnera - będzie to jego młodzieńcza uwertura „Polonia” napisana w 1836 pod wrażeniem bohaterstwa powstańców listopadowych oraz muzyką Edwarda Elgara – usłyszymy preludium symfoniczne „Polonia” z 1915 napisane na zamówienie Emila Młynarskiego. Koncert wykona Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej 28.10.2018 w Wałbrzychu. Inny wymiar wizerunku Polonii odsłoni spektakl teatralny przygotowany przez Teatr Dramatyczny im. C.K. Norwida z Jeleniej Góry do tekstów Jana Lechonia zebranych w cyklu „Karmazynowy poemat” z 1920 roku. Spektakle odbędą się 16 września 2018 w Jeleniej Górze i 18 listopada w Wałbrzychu.

W trakcie trwania wystawy wydany zostanie katalog w nakładzie 1000 szt. wraz z tłumaczeniem na język angielski. W katalogu znajdą się wszystkie prezentowane na wystawie eksponaty wraz z notami katalogowymi. Znawcy tematu poruszą tematy dotykające pojęcia sztuki, jej znaczenia dla kultury polskiej, czy wątków historycznych.

Wystawa adresowana jest do szerokiego grona odbiorców i realizuje cel rzetelnie udokumentowanego twórczością artystyczną przedstawienia historii kształtowania się wolnej i niepodległej Polski. Prezentowana będzie w dwóch dolnośląskich instytucjach kultury: od 29 czerwca do 16 września 2018 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze a od 23 września do 18 listopada w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Zamku Książ w Wałbrzychu.

Patronat nad wystawą objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Ordynariusz Diecezji Świdnickiej Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ignacy Dec, Ordynariusz Diecezji Legnickiej Jego Ekscelencja Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski, Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła, Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

BWA

Archiwum

Facebook

Polub nas

Harmonogram